Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Čtvrtek 22.2.
Petr
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Všechny rubriky 
 Próza
 > Próza
 > Povídky
 > Fejetony
 > Úvahy
 > Pohádky
 > Životní příběhy
 > Cestopisy, reportáže
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
<předchozí "..úkoly pro ..tuto dobu z kolekce nezařazen
Autor: Zeanddrich E. (Stálý) - publikováno 22.1.2016 (05:39:53)
další>

"ad ..úkoly pro tuto dobu, aneb další

úryvky z připravov. publikace "Česko - země ..neznabohů ?

..

((...))


Jak se ukazuje -a jak se ovšem i, podle mne, ..bohužel, dalo s vysokou mírou pravděpodobnosti předem předpokládat :), snaha některých ..velikých duchů na Zemi v současnosti pobývajících pomocí mocné ..zjemňovací práce víceméně ..přeskočit takzv. čtvrtou vývojovou dimenzí při ..přelomu věků, který jsme měli ..tu čest zažít 21. prosince r. 2012, se neukázala ..dostatečnou (( ..neznamená to ovšem, že veškerá jejich tato činnost, ..práce, byla prací zbytečnou; dostane-li kdo do svého ..plánu života jakýkoliv úkol, má práce na jeho realizaci něja.ké kladné výstupy a výsledky ..vždy, i když se nám to tak někomu jevit nemusí; - ostatně, je známo přeci ..všeobecně, že již samo snad ..jakékoliv úsilí má na bytost výrazně kladné účinky hned v několika ..směrech :) - tedy  v tom případě, je-li vynakládáno s tím ..nejlepším úmyslem a ..vědomím, samozřejmě )).Poznámka na okraj -, omlouvám se těm, které touto ..pozn.ámkou zdržuji- -A jak vlastně takzv. ..čtvrtá vývojová dimenze získala svou ..nedobrou pověst ?


Velice stručně - po obdobích, ve kterých se ..hmota (( což je vlatně ..jen různě strukturovaná, různě ..zahuštěná a určitou informací nabitá energie, která ..kolem sebe, z vůle Stvořitelovy, vytváří určitý ..časoprostor )) na planetě Zemi jen stále zhušťovala a zpevňovala, dochází vlastně ..poprvé k vývojovému posunu ..opačnému ((...)). Aby bylo na Zemi možno vytvářet a ..uchovávat ..myšlenky ((tedy ..nejzákladnější tvůrčí elementy)) ..vyšší kvality, muselo a bude prostě nadále muset docházet k určitým změnám ..pravidel ve všech zdejších vrstvách, a snad ..logicky ..se začíná od ..vrstvy ..nejspodnější, nejhutnější a ..nejhrubší, a tedy ..od hmoty.((...))
Energetickou změnu či posun snad většinou ještě, ..v měřitelné výši, nezachytily ..přístroje apod. , ale nutně je musel zachytit ..přístroj (( ppřesněji snad nástroj )) nejjemnějšší - a sice lidský ((a nejen lidský, samozřejmě - ale ten ..lidský má na probíhající ..pozemské děje přímo či nepřímo ten největší vliv, a tak ..bavme se teď proto ..především o něm )) ..mozek ((...)).

..

..Popíši to velice ..laicky a hrubě, o to ale možná ..názornějí; - prostě tam, kde se ..mozkový vzruch mohl dosud opřít o ..pevnou ..zarážku, je najednou jakoby ..prázdno, nebo to tam -přinejmenším- nějak ..podivně ..pruží apod., a to většinu lidí - tedy především alespoň většinu těch, kteří ..ještě ..neví, o co jde- musí ..nutně znepokojit či přímo rozladit((...)). Stoupá nervozita mnoha lidí, stoupá agresivita, ..., stoupá potřeba ..silnějších vzruchů (( či naopak ..tlumičů )); všeobecně mnoho lidí pociťuje potřebu dělat věci, které ..dříve nedělali((...)). Někteří lidé jakoby začali ..ztrácet ..pevnou půdu pod nohama, a nemají-li vytvořenu dostatečně silnou strukturu ..zábran - některých ..vlastností, které přiřazujeme ke ..kvalitám ducha (( ..zajímavé je, že v této souvislosti mluví o duchu i ..zapřisáhlí ..neznabozi, ..materialisté toho ..nejhrubšího zrna :) ))-, snadněji než dříve sklouzávají k nejrůznějším ..krajnostem apod., ..., snadněji než dříve se upínají k nějaké ideologii, k nějakému ..silnému vůdci (( ne nadarmo prorokuje např. i evangelista Jan pro toto naše období mnohehm hojnější výskyt ..proroků- bohužel většinou těch ..nepravých ))- ... .


Ve větší míře než ..dříve obvyklé napadají takoví lidé sami sebe - a to většinou skrze ..své okolí((...));právě čtvrtá vývojová dimenze je známa snad nejhojnějším výskytem -mimo jiné- ..nových nemocí a poruch, ..hroutících se ekosystémů a dalších ..zaběhlých ..systémů ((..i společenských :) )), ..., a tím i válek a konfliktů typu revolucí, apod.; - prostě ..snad nejhojnějším výskytem ..nových výzev nejrůznějšího druhu (( ale právě i proto právě světy, nacházející se na přelomu třetí a čtvrté dimenze, zažívají tak ..hojnou dobrovolnou návštěvnost bytostí z vývojově o mnoho vyšších dimenzí, kde, právě v důsledku již znovu ..nepevné hmoty rodí se pouze hermafrodité*201 , či, chcete-li, bytosti celistvé;úspěšně zvládnutá mise..v takovémto období a prostoru má prostě i pro ně ..vysokou cenu (( relativ.ně strmě  rostoucí počet výskytu autismu nejrůznějšího stupně na naší Zemi je mírně ..odvrácenou stránkou této ..turistiky :) ;- mnohdy i vývojově ..velmi pokročilá bytost, která návrat do ..našeho hrubohmotného apod. prostředí ..tak úplně neustojí, se prostě ..před tímto náporem, před -pro něj- staronovými ..požadavky, zavře do určité ..ochranné slupky((a to, ..v naprosté většině případů ,již v lůně matky..)), ..., etc. ;- ale to již odbočuji snad až příliš )).

 

A jaký je tedy ten ..nejvhodnější náš přístup k ..požadavkům současnosti " ? Odpověď je, myslím, velice prostá. Je nutno vzít ..v potaz, ..vážně na vědomí , ..změněné ..všeobecné podmínky, ..usebrat se na ..nejvyšší možnou míru, a přizpůsobit svůj režim (( své režimy )) těm to nastalým změnám.


Např. *- více a cíleně používat své intuice; k tomu ale, aby s námi ..Prozřetelnost ..zřeteělně mluvila, je nutno ..neporušit svou poctivost - řečeno jinak, ..vystupňovat svou poctivost k ..pozemsky snesitelné mezi (( máme-li v tomto směru nějaké ..resty z minulosti, tak ..splatit je i s ..přináležícím úrokem ..v co nejkratším termínu, ..., apod. .. -svou ..bezúhonost tím sice většinou zpět nezískáme*221, ale alespoň zamezíme tomu, aby ..náš dluh nadále rostl )).((...))


Z globálnějšího úhlu pohledu je potom nejpodstatnějším úkolem lidí dobré vůle ..snažit se zachovat naši planetu ..v co nejlepším stavu po všech stránkách - vyjmenujme alespoň 2 z těchto: ..stav ekologický a stav ..širokého prostoru pro ..rozvoj ducha - tedy co nejširší ..rozhodovací svobody.((...))."Poznámky k tomuto příspěvku
Zeanddrich E. (Stálý) - 10.1.2016 > "


."
<reagovat 
Zeanddrich E. (Stálý) - 22.1.2016 > "Ještě malá pozn. k té ..hustotě hmoty, aby to bylo srozumitelnější - ..jak přečetl např. i Rudolf Steiner, zde na


Zemi se nejdříve ..rodili hermafrodité, než fyzická těla nabyla ..takové hustoty, aby ..přinutila vtěleného ducha ..nechat spát samčí či samičí část své
celistvé, i když vývojově ještě velmi nedokonalé bytosti (( o tomto najdeme, mimochodem, i ..alegorickou zmínku ve SZ, v ..prvé Mojžíšově, v Genesis -.. Bůh stvořil nejdříve muže, a ..až po nějakém čase, a zdánlivě nelogicky ..z kosti, i pohlaví druhé, tedy ženu ;nebude přitom zřejmě náhoda, že i dnes se celistvé bytosti rodí do těla mužského, které je ve svých funkcích a nárocích na ..údržbu apod. zřejmě jednodušší :) )), a naopak, ty ..nejpokročilejší bytosti se sem dnes znovu rodí víceméně celistvé, ...,jakoby ..v neurčitém pohlaví(( někdy i vzhledem )), jelikož ..závislost na


jiné pozemské bytosti by je zdržovala od jejich úkolů .. td. (( v naší kultuře jsou to např. mnozí kněží, v budhistickém prostředí zase ti ..nejznámější mistři, ..., apod. (( -Já mezi ně ale, bohužel, ..rozhodně nepatřím, aby nedošlo k omylu :) )) )).

Tak ale tedy, na konci takzv. 3. vývoj. dimenze planety Země, došlo k tomu zdánlivě nelogickému jevu - přestože je (( byla těsně před. prosincem r. 2012 ))hmota ..nejhustší, rodily se bytosti do těl pohlavně, tedy polaritně v historii Země nejrozdílnějších (( ...)). Muži nabírali na mohutnosti a výšce, zatímco mnohé dívky byly - a jsou logicky dodnes, během tří let radikálnější proměna proběhnout nemohla - tak křehoučké, že nebyly, např., již schopné ..přirozenou cestou porodit dítě; .. - děti se z těchto žen musí v hojné míře doslova vyřezávat, aby vůbec matka i dítě porod přežily ((...)). Ale právě ..hustota

hmoty způsobila tento nárůst výskytu těl polaritně k téměř ..dokonalému archetypu ženskému a mužskému se posunujících, jelikož u bytostí mimo tělo samozřejmě celistvých dokázala atributy protipólné ..stále dokonaleji potlačit.. . Teď, po kratší stagnaci, dojde k vývoji opačnému v této oblasti, dá se -s velikou mírou úspěšnosti, myslím-, předpokládat.. :).
."
<reagovat 
Li-po (Občasný) - 22.1.2016 >
Body: 5
Doporučil 
<reagovat 
Li-po (Občasný) - 22.1.2016 > Moc líbí, těžko co k tomu přidat,. Podle severské mytologie se Světový strom natáčí jinam,(na východ),nadchází střídání Doby,(soumrak bohů),Thor a ostatní asi zahynou a po zmatcích nastane nová doba. Nechci urazit, ale zajímalo by mne jestli zahyne také vlk Ferina. Toho jsem si oblíbil. Jinak zdravím, děkuji a fandím vám.
<reagovat 
 Zeanddrich E. (Stálý) - 22.1.2016 > Li-po11> "Díky. Mám ..zřejmě velké


mezery, vlka Ferinu bohužel neznám.. :).
."
<reagovat 
 Li-po (Občasný) - 23.1.2016 > Zeanddrich E.>  :)
<reagovat 
benkroft (Občasný) - 27.1.2016 > zaujal me i prvni dodatek
Doporučil 
<reagovat 
  Zrušit obrázky    Zrušit větvení  

Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je jedna + deset ? 

  
  Napsat autorovi (Stálý)  
 
 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 17 18 18 21 22 24 26 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 47 48 50 (51) 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 63 65 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75
   další
 

 


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter