Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Středa 27.9.
Jonáš
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Všechny rubriky 
  Próza
 > Próza
 > Povídky
 > Fejetony
 > Úvahy
 > Pohádky
 > Životní příběhy
 > Cestopisy, reportáže
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
<Zpátky "ad ..minut.ové hry" z kolekce nezařazen
Autor: Zeanddrich E. (Občasný) - publikováno 29.12.2004 (02:09:25)
Pokračování>
"((

(( .. ..nepříliš rytmický zvuk motyky, časté přestávky; znuděně znějící mužský povzdech.

..- Zvuk blížících se rychlých kroků člověka na písčité cestě, zjevně majícího na nohou nějakou těžkou obuv, zřejmě pohorky. Zrychluje se práce motyky, povzdechy pracující osobyy zcela ustaly. Spěchající kroky se zastavily.

Postarší rovněž mužský hlas, Udýchaně:

- Dobrý den, pane. Prosím vás, támhle dole za tím remízkem je zastávka úzkokoleky, že ?

Zvuk motyky ustal. Muž si zřejmě..rovná záda.

..i ..p

- Ale máme dneska zase vedro, co ? Nesprchne a nesprchne.. .

- Jo, to máme. Ale slyšel jste, co jsem se vás ptal ? Ve 14:19 mi to jede na Prahu, a je již .. ..je již 14:15.., 14:16 !!

- Nejde o to, že bych čekal z těchle brambor nějakou úrodu. Ale člověku to nedá, a i v mém věku nějaký ten pohyb potřebuji.. .

- Pane, jste hluchý ? Ptám se vás, zda taámhle dole za tím remízkem je vlaková zastávka !Jede to již ve 14:19 !!

-Důležitá je psychohiygiena. Tady na samotě uprostřed divoké přírody člouvěk musí dodržovat nějaký řád a velmi přísná pravidla, jinak by to jeho psychy ka brzy odnesla. Například dnes vy jste teprve druhý člověk, který tudy prochází.. . A to je přitom léto, a ještě k tomu sobota ! Znáte to: ..zachovej řád, a řád zachová tebe.. .

-Pane !! Zdá se, že vaše psychika to již odnesla, řád neřád. Ptám se vás ji ž poněk olikáté, zda támhle dole za t í m remízkem.. ..moment, co to houká ?!

-TO JE.. to je lokálka támhle dole, pokud je zasávka prázdná, tak tu vůbec nezastavuje.. .

-Já.. ..já bych vás nejraději uškrtil chlape!

-Na to naštěstí nevypadáte, a já jsem navíc bývalý šampion ve volném stylu. ..Další vám jede již v 16:19, tak si to tak neberte.. . Poj´dte, na usmířenou vás zvu na můj višňák, a i nějaké to uzené s chlebem a papričkami, ..., a tvrdej sejra se najde.. .

Malátné, ale zjevně spokojené hlasy - hlasy vyzařující pohodu,; zvuk mlaskajících karet o stůl, ..., mlaskající ústa k tomu, jeden z mužů si říhne. ..,apod. :

-..Ty, Tondo, a neujede mně to zase ?

-No a i kdyby? Další ti jede ve 22:19.. . Anebo potom ráno v 06:19. ..Nebo v 08:19, a potom v 10:19.. . Kam spěcháš? Jsi přeci v důchodě, bába tě doma štve, jak říkáš, a sám také říkáš, že sis už dlouho takhle nepokecal ..o vojně, o politice, o rybách, o fotbale, o včelách.. . A karty by sis také nezahrál. A do hospody tě stará také nepouští, a abych nemluvil jen o tobě, já se zase do žádné tady v širokém dalekém okolí nedobelhám.. .

-((Přívětivě)) Ty, Tondo, ty jsi ..darebák. Že tys mně to odpoledne nechal ujet záměrně !

- No tpo jo. Byls totiž v tom rizikovém ..intervalu časovém pásmu, kdy sis během z kopce mohl způsobit úraz.

- Aha.. .Takže jsem měl vlastně štěstí, že jsi zrovna venku okopával ty brambory.. :).

- Tak prrr, to zase ne. V tom je právě ta moje pevná vůle až askeze, smysl pro přesnost, a pro jasná pravidla. Já si totiž nejdříve asi 30 minut musím masírovat kolena, abych se vůbec pohnul, a ty brambory vycházím okopovát jen o víkendu, a to vždy přesně 15 minut před příjezdem vlaku !

..

..

))."


Poznámky k tomuto příspěvku
Zeanddrich E. (Občasný) - 10.1.2016 > "


."
<reagovat 
čtenář laura Wood - 24.4.2017 > Dobrý den, jmenuji se Laura Woodsová, procházel jsem článek a zjistil jsem, že se jmenuje doktor Akpabio. Mám problémy s rozloučením s různými kluky. Musel jsem kontaktovat kouzelník. Steve byl na pokraji opuštění mě pro další ženu. Ale zůstal jsem pozitivní a věřil jsem, že ho mohu zpátky a nechat ho zůstat. A hle, pomohl mi doktor Akpabio. Steve a já jsme spolu. Doktor Akpabio je tak milý člověk, pomohl mi také se svými zdravotními problémy. Díky němu a díky Bohu za dar, který mu byl dán. Pokud máte jakýkoliv problém, kontaktujte jej na tomto e-mailu: drakpabioosulalaspells@gmail.com

Můžete kontaktovat Dr. Akpabio:
(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.
{2} Pokud hledáte práci
(3) Chcete být ve vaší kanceláři povýšeni.
(4) Chcete, aby ženy / muži běhali po vás.
(5) Pokud chcete dítě.
(6) Chcete být bohatí.
(7) chcete získat manželství kouzla
(8) Odstraňte nemoc ze svého těla kouzla
(9) Obchodní kouzlo
(10) Vítězná čísla loterie.
(11) Přiveďte zpět ztracenou lásku
a mnoho dalších.
Můžete jej kontaktovat prostřednictvím svého e-mailu: drakpabioosulalaspells@gmail.com nebo co ho zajímá: +234 906 167 0869
<reagovat 
Zeanddrich E. (Občasný) - 11.9.2021 >

Caesar, římské impérium - žákovské výroky


Caesar dělal věci tak dlouho a vytrvale, dokud se mu nepovedly, a tím neustále překvapoval své nepřátele, i když už ho dobře znali.

..

Caesar v římské občanské válce musel daleko více napínat své

schopnosti než ve válce Galské, protože jeho nepřátelé se chovali podobně rozumně jako on.Caesarovi k úspěchu v občanské válce

přispěly jedinečné zkušenosti z galské války.O Caesarově úspěchu v občanské válce rozhodovaly některé

drobnosti, které udělal navíc oproti svým soupeřům.

..

..

V římské občanské válce se města, které bojující vojevůdci navštívili se svým vojskem, stávala většinou na určitou dobu bez boje jejich spojenci. To se nám může zdát velice povědomé i pro naši dobu.Caesar, když chtěl odněkud odtáhnout se svým vojskem ještě před bitvou, ho nechal nejdříve několik dnů po sobě bojově seřadit před táborem nepřátel, aby jim tak dal důrazně najevo, že neutíká. Podle toho vidíme, že se Caesar nadprůměrně vyznal i v účinku symbolických gest.

..

..Caesar měl dlouhodobé úspěchy ve válce i proto, že dodržoval

své dané slovo, i když nemusel, nebo i když ho to zdržovalo.Caesar soudil prohřešky svých vojáků

spravedlivě, a tak se mu vojsko odměňovalo jeho oblibou.Velitelé galských kmenů nebo vojsk, kteří se k Caesarovi nechovali poctivě, k němu raději přestali preventivně chodit, protože on to osobně hned rozpoznal.Caesar se chtěl stát vládcem císařem po období římské republiky s určitou demokracií, protože k tomu přechodu vývojově nazrál čas (...). Podle jeho jména se potom ta funkce jmenuje dodnes, a tento typ státu se podle něho jmenuje císařství.

..

..Caesar se ,podobně jako např. Napoleon, stal císařem po

období zastupitelské demokracie, protože to je další stupeň ve vývoji.Období císařství logicky postupně nastupuje v mnoha zemích i v naší euroatlantické civilizaci, ale raději se jim dneska neříká císařství.Císařství nastupuje poté, co se oslabí nebo vyčerpá zastupitelská demokracie -tomu, v rámci svých možností, docela rozumně čelili ve starověkém Řecku hned několika způsoby, např.tím, že si raději sami zvolili co nejrozumnějšího diktátora.V některých státech starověkého Řecka si lidé pro některá těžká období volili dočasné diktátory podle jejich schopností, a tím se snažili eliminovat nevýhodu demokracie, hlavně její pomalejší reakce.V době válek o přežití státu, nebo národa se někteří Řekové dobrovolně dočasně vzdali demokracie, ale s tím rizikem, že se vybranému diktátorovi jeho funkce zalíbí i na další dobu.V mnoha národech si jejich představitelé zvolili své osvícené a moudré vládce podle nejpřísnějších měřítek, ale pokud potom ta funkce přecházela i na jeho potomky, nestačili se někdy divit, jak daleko spadlo jablko ze stromu hned ve druhé generaci. ...Caesar doplul s vojskem i do Anglie, ale neměl na

ně dost času, a tak je tam nechal na pokoji.Caesar se se svým loďstvem dvakrát ukázal i na anglickém pobřeží, ale měl jiné důležité body ve svém diáři.Caesar podle mnoha svých počinů naznačil, že moc dobře znal sílu symbolu.Caesar ve svých Zápiscích z války galské o sobě psal jako o

cizím člověku, a tím zvyšoval jejich čtivost v římských domácnostech.Caesar se v bitvách snažil osobně dostavit na všechna rozhodující místa osobně, a tím podstatně zvyšoval

bojeschopnost svého vojska. Poznali ho z dálky i beze slov podle dobře viditelného purpurového pláště.Vojáci římských legií Caesarovi nadprůměrně věřili, protože, mimo jiné, poznali, že

většinou nedělá nesmyslné chyby, které by je zbytečně stály jejich životy.Caesar nám dodnes ukazuje, že nejvýznamnější vojevůdci vždy museli také být velice dobří v lidských kvalitách, v psychologii, v nadprůměrně dlouhé výdrži, v managementu, v logistice, ve výběru svých porádců, a v tom, že dovedli lidem kolem sebe lákavě a uvěřitelně předestřít, o co se vlastně bojuje.Caesar byl u vojska daleko více oblíben než někteří

senátoři, který se učili válčit za pochodu za cenu mnoha jejich obětí.Caesar měl v občanské válce problémy nesrovnatelně většího druhu než ve válce galské, a tomu se odborně říká, že rosteme spolu s našimi úkoly.Caesar v galské válce využíval toho, že mnohé

galské obyvatelstvo nemělo rádo své (galské) sousedy.

Caesar si později asi neuvědomoval některé výhody demokracie, a tak si postupně bral čím dál víc pravomocí jen pro sebe. .Caesar nebyl pochopen, když chtěl korigovat tok řeky Tibery apod., ..., protože

to se už dotýkalo osobně každého obyvatele města Řím.Caesar nechal v r. 55 před Kristem během pár dnů postavit v prudkém toku Rýna most ze dřeva, a udělal tím

na budoucí Němce veliký dojem.Když Caesar v roce 55 před naším letopočtem postavil most přes Rýn, začalo se

germánské jezdectvo v Galii cítit méně sebejistě než předtím...

..

Caesar postavil most přes Rýn během velice krátké doby, a

tak uvedl náhle germánské obyvatelstvo za Rýnem do nového dějství v jejich historii, které zatím neočekávali.Když Caesar velice rychle postavil most přes širokou a dravou řeku Rýn, germánské obyvatelstvo

se od řeky raději na pár dnů odstěhovalo.Když Caesar nechal postavit za pár dnů most přes Rýn, mnozí

Gótové tušili, že od Římanů se dají čekat problémy.Caesar se vyznačoval tím, že nadprůměrně dělal veškeré své záměry tak vytrvale, až se mu povedly,

a tím neustále překvapoval své nepřátele, i když ho už dobře znali; .. .

(( ...)).Caesar dovedl pokořit s pár desítkami tisíc vojáků mnohamilionovou Gálii i díky tomu, že obratně využíval taktiku Rozděl a panuj, a ne jako jeho předchůdci, druzí vojevůdci zde hloupou taktiku Každý, kdo je Gal, je můj nepřítel.. (...).Dal si tu námahu s jednotlivými galskými národy opakovaně mluvit a jednat, a uzavírat spojenectví proti jejich nedůtklivým sousedům, apod..Caesar dovedl ve všech svých válkách snoubit římskou vojenskou moc se svou mnohasměrnou nadprůměrnou inteligencí, a dalšími lidskými schopnostmi.Caesar s několika málo legiemi dovedl relativně rychle ovládnout obrovskou Gálii s mnohasettísihlavými galskými armádami i díky svému talentu vybírat si manažersky co nejlepší náplň svého dne, a dělat věci v předstihu před svou konkurencí či nepřáteli...

..

Caesar se netajil svou oblibou ženského pohlaví, a tím si jen

znovu získával další sympatie u svých řadových vojáků.(( ...)).Julius Caesar se pro mnoho generací stal velitelským i politickým vzorem natolik, že si vypůjčili jeho jméno pro název císařské funkce podobně, jako později jméno franckého vládce Karla Velikého pro funkci král.Caesar šel v den své vraždy do senátu i přesto, že se ho všemožně od toho snažila odradit jeho manželka, a z toho se můžeme poučit v tom, že máme poslouchat rady žen v našem okolí, protože oproti mužům dokážou daleko více využívat svou levou polovinu mozku.

..

..

Caesar opakovaně vzbuzoval údiv svých nepřátel i římských obyvatel tím, že z objektivně bezvýchodné situace vždy nakonec vyšel se svým vojskem jako vítěz. Tomu mnoho lidí v jeho době začalo přisuzovat božskou symboliku.Caesar dosahoval svých úspěchů v boji i proto, že

při něm využíval běžná pravidla pro život.

Caesar, podobně jako třeba Napoleon Bonaparte, měli velikou důvěru svých vojáků, protože se se sami vypracovali do svých velitelských pozic, na rozdíl třeba od senátorských, nebo šlechtických velitelů, kteří se mnohdy draze učili bojovat teprve za pochodu.

..

..

Caesar si během občanské války nedělal iluze o trvanlivosti spojenectví některých římských měst, a preventivně proto vymýšlel manažersky a logisticky náročné pojistky, které nás dnes udivují především v tom, kolik toho v životě může jeden člověk stihnout.Když srovnáváme program našeho dne s tím, co všechno za jeden den dokázal stihnout Caesar, tak je to mnohdy nesrovnatelné (-a to přesto, že neměl k dispozici telefon, nebo internet, a další našenovodobé vymoženosti)...

..

Caesarovou vraždou se záchrana republiky a demokracie vrahům nepovedla, protože demokracie již byl vývojově dočasně zralá pro svůj konec.Caesarovu vraždu podporovali i někteří Caesarovi přátelé kvůli principu, a ty možná později mrzelo, co všechno způsobila, a republiku jim stejně nezachovala.Caesar neměl v úmyslu dlouhodobě překračovat řeku Rýn, a tak své postavené mosty nechal vždy potom zase rozebrat k úlevě germánských kmenů.Caesar nechal při svém odchodu od Rýna mosty vždy rozebrat, protože asi tušil, že by je Gótové zneužívali ke svému prospěchu.Mosty přes Rýn demonstrovaly budoucím Němcům jejich místo v tehdejším světě, a také to, že o schopnostech římské civilizace je zbytečné diskutovat.Při stavbě mostů přes Rýn demonstrovali Římané hned několik druhů svých dovedností, a nutili Góty zamyslet se, a tím pádem držet se raději při zemi.Germánské obyvatelstvo se po tom, co vidělo mosty přes řeku Rýn, už potom cítilo jinak, což byl asi Caesarův nejpodstatnější záměr.Někteří Galové si při dlouhodobém pobytu římských vojsk v Galii na ně zvykli jako na určitou samozřejmost ve svém životě.

..

..

Ve skautu se mi líbí např. některé hry -třeba ta, když si dáme na talíř nějaké nezdravé jídlo, které máme přitom rádi, a několik hodin se ho nedotkneme, když leží na stole uprostřed místnosti. (...).Ve skautu pozorujeme 2 druhy naší vůle – a) je to vůle něco neudělat – třeba nesahat na naše oblíbené jídlo, nebo zábavu v naší blízkosti – a za b) je to vůle něco užitečného nebo spravedlivého udělat.Ve skautu používáme např. nezdravé jídlo k tomu, že si na něm cvičíme silnou vůli tak dlouho, dokud se nezkazí.Caesar si v Gálii u domorodého obyvatelstva velice rychle získal pověst člověka, se kterým je raději dobré se nějak domluvit, než proti němu bojovat.( ...).

((...)).

..
<reagovat 
  Zrušit obrázky    Zrušit větvení  

Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
Autor má zájem o hlubší kritiku svého příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je čtyři + devět ? 

  
  Napsat autorovi (Občasný)  
 
 
Zpátky   
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 17 18 18 21 22 24 26 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 47 (48) 50 51 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 63 65 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 

 


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter