Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Sobota 2.12.
Blanka
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Všechny rubriky 
 Próza
 > Próza
 > Povídky
 > Fejetony
 > Úvahy
 > Pohádky
 > Životní příběhy
 > Cestopisy, reportáže
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
"..from fb, úryvky" z kolekce nezařazen
Autor: Zeanddrich E. (Občasný) - publikováno 31.12.2004 (23:07:45)
"((..


..A alespoň to p. Gross udělal dobře, ..Mimochodem, podle ..nebeského ..zákona o podobnosti si tu ..záhadnou nemoc ..přitáhl sám -díky tomu, že se z ..nepoctivého úmyslu vzdal ..při plném vědomí moci nad státem, ztratil do pár let - a také ..při plném vědomí - moc nad svým tělem.


Je to podobné, jako když ..u nás v Mostě měšťané v r. 1653 sami a ze své vůle zbořili ..svůj důležitý hrad nad městem, a za cca 313 let jim zase ..na oplátku ..vyšší moc nechala (( ..mimochodem kvůli uhlí, takzv. ..ď.áblovu ..kamenu )) ..zbořit celé jejich město.

..
..
Zákon ..odplaty a ..konečné ..naprosté a bezvýjimečné spravedlnosti prostě funguje neomylně, a každý to ví, i když třeba jen ve svém podvědomí. Tomuto ..nejvyššímu zákonu se také jinak říká ..karma. ."..

..

"Je to samozřejmě potěšitelná a chválihodná ..věc, ale, jak již z podstaty snad jakékoliv nadace, fondu apod. vyplývá, věc nutně nesystémová, a proto je samozřejmé, že -podle jednoho ze snad nejzákladnějších nebeských“ algoritmů " - se nabízené prostředky nedostanou k těm, kteří by je nejvíce potřebovali, nebo jich ..nejprospěšněji a nejúčinněji uměli použít.

To právě „zajistit" v ..tomto světě dokážou většinou zatím jen instituce státu (( působící mohutněji, ..plošněji )), který je v rukou ..osvíceného establishmentu ..; ..etc. . Připomíná mi tohle snahu Václava Havla; ten také nemaje v rukou výkonnou moc- zaslal někdy třeba i několikasetisícovou částku ze svého majetku ne osobě nejpotřebnější, ale prostě té ..nejdrzejší, nejotravnější“.. . ."

Myslím, že p. Janeček je ..bezesporu člověkem ..dobré vůle, a jelikož sám sebe - z milosti a za pomoci Boží - považuji také za člověka ..dobré vůle, nepovažuji za ..prospěšné ..všeobecnému ..pozemskému kladnému vývoji nejen proti osobě p. Janečka, ..., ale i vůči většině jeho názorů ..veřejně vystupovat, i když tyto (( myslím názory )) se třeba od těch mých někdy i ..výrazněji odchylují (( nemám přeci také ..patent na pravdu, i když mám možná ..mírně nadprůměrnou možnost si ..pravdivost a ..oprávněnost ..věcí, které ..dlouhodobě hájím, ověřovat v ..jemnějších infopolích, než je právě to ..bezprostně a nejúžeji spjaté s naší Zemí.. )), ...; v ..některých případech se ale prostě ..ozvat musím, a tím je např. ..bagatelizace takzv. ..islámského nebezpečí nejen pro Evropu, ale pro celý náš ..pozemský svět (( ve smyslu jeho jeho ..dlouhodobého ..kladného vývoje )).

Jen velmi stručně povím: ..naše Země je již relativ.ně dlouhodobě vyhledávána bytostmi ..celého vesmíru jako vhodné místo pro ..velice podnětnou a celkově velmi ..výživnou ..vtělovací misi - a to právě pro značnou různorodost prostředí ..všeho druhu se zde - prozatím tedy - nacházejících ((...)).

Tuto různorodost ovšem dnes mimořádně významně (( o příchodu této doby -a ..tohoto problému- se zmiňují již, mimochodem, i pozemské ..spisy starší více než tři tisíce let, jelikož ji Země prostě dostala, z vůle Stvořitele, jako jednu z celé řady zkoušek pro ..aktuálně zde vtělené bytosti, do svého takzv. ..osudového ..tubusu (( ...)) )) ohrožuje právě takzv. ..islámské náboženství, které -narozdíl od všech dalších takzv. ..světových-, má jako jediné přímo ve svých ..kořenových, ..zakládacích a tedy ..jakékoliv reformě se vymykajících dokumentech zabudovánu hned celou řadu dogmat, ..., příkazů a ..výzev, které přímo i na ..fyzickém životě ohrožují každého ..jinověrce -či snad i ..bezvěrce, pokud se vůbec takto dá někdo označit-, tedy ..nemuslima (( ...)).

((...))

Tuto velice tvrdou a ne jednoduše řešitelnou zkoušku dostali jsme (( píši pro ty, kdo se stále ..znova a znova ptají ..po smyslu těchto ..Božích zkoušek )), abychom - podobně jako se v ..posilovnách posilují svaly tělesné - posilovali ododolnost, sílu (( ..objem :) )) a kvalitu svých ..dobrých vlastností, které -a to většinou dokonce i včetně ..materialistů :) - se ..všeobecně připisují ..duchu- tedy prospěšné ..svaly naší ..věčné, ..nehmotné bytosti;

naším ..celosvětově nejpodstatnějším úkolem ..dneška je prostě uhájit Zemi jako místo ..širokých možností v soustavě ..vzdělávacích a výcvikových středisek ..do ..nabídky ..tohoto vesmíru vesmíru spadajících ((...)).

((...))

Ale znovu sem vlastně jen přepisuji ..věci, o kterých se i zde tady dole u nás ..víceméně ..veřejně píše již nejméně těch 3 tisíce let, které jsem zmiňoval.., problémem je, že se dnes snad zase ..o dost méně ..naslouchá a čte než ..mluví a píše.. - ale tak tomu bylo asi ..téměř ve všech etapách vývoje této Země, že :).

Jinak plně souhlasím s p. Janečkem, že ..většina ..muslimů je lidmi relativ.ně vysokou mírou kvalit ducha oplývajícími, ..., a pro ně právě nastává období zkoušek ..ještě o dost těžších než pro nás ..zbývající, jelikož ti budou muset mnohdy ..velice bolestně a zdlouhavě (( a konfliktně třeba i se svým ..nejbližším okolím )) se rozhodovat mezi ..svým ..písmem svatým, a mezi svým ..hlasem svědomí a intuice, ..., etc. .

((...))

Dva odkazy, které jen ..stroze dokreslují obsah těch několika mých řádků sem v rychlosti teď ..vylitých:


..

..

" (( .. ..ad Fyzická, ..hmotná forma těla ..určuje i pohlaví zrozence -

Dobře :);, je ..bezesporu ..dobré, že se mnohé páry takhle navzájem drží.. -obohacují se navzájem v mnoha oblastech. a navíc i fyzicky si někdy dost významně prodlužují život v těle :) ; ale - jak přečetl např. i Rudolf Steiner, zde na

Zemi se nejdříve ..rodili ..(( vtělovali )) hermafrodité, než fyzická těla nabyla ..takové hustoty, aby ..přinutila vtěleného ducha ..nechat spát samčí či samičí část své celistvé, i když vývojově ještě velmi nedokonalé bytosti (( o tomto najdeme, mimochodem, i ..alegorickou zmínku ve SZ, v ..prvé Mojžíšově, v Genesis - Bůh stvořil nejdříve muže, a ..až po nějakém čase, a zdánlivě nelogicky ..z kosti, i pohlaví druhé, tedy ženu - nebude přitom zřejmě náhoda, že i dnes se celistvé bytosti rodí do těla mužského, které je ve svých funkcích apod. zřejmě jednodušší :) )), a naopak, ty ..nejpokročilejší bytosti se sem dnes znovu rodí víceméně celistvé, ..., ..v neurčitém pohlaví, jelikož ..závislost na jiné pozemské bytosti by je zdržovala od jejich úkolů .. td. (( v naší kultuře jsou to např. mnozí kněží, v budhistickém prostředí zase ti ..nejznámější mistři, ..., apod. )) -Já mezi ně ale, bohužel, ..rozhodně nepatřím, aby nedošlo k omylu :).


..

..

"Píši to již opakovaně- ..a nejen já, ale -a daleko lépe- i ..mnozí další: problém je hlubší, a říká se mu již téměř lidově ..krize kapitalismu, potažmo demokracie. Stručně řečeno: ..vše na této Zemi (( ve světě takzv. dvojnosti, ve světě ..protichůdně se vyvažujících polarit )) ke svému ..zdravému vývoji potřebuje protipól, a ten - v odpovídající síle- jak kapitalismus, tak demokracie po r. 1989 ztratily. Jeden z příkladů vyvstalých ..excesů : cca 93 % (( údaje se liší, ale ne podstatně )) světového ..kapitálu (( a dalších ..prostředků tohoto druhu, stručně řečeno ..materializované energie takzv. ..kořenové čakry )) má v rukou cca 1 % stávající populace, zatímco až 1,5 miliardy lidí na této planetě nemá k dispozici prostředky (( tohoto druhu )) nejen k ..dlouhodobějšímu holému ..tělesnému přežití, natož potom k ..podstatnějšímu svému bytostnému rozvoji (( ..pro sociology: ke svému rozvoji ..ve vyšších patrech takzv. ..Maslow. pyramidy ..lidských potřeb )); a tento hrubý nepoměr se nezmenšuje, ale naopak neustále roste. Netřeba velké fantazie k tomu, aby člověk pochopil, kam se vývoj v této ..oblasti -pokud nedojde k zásahu takzv. vyšší moci, nebo k ..něčemu podobnému - bude dále ubírat. Jakákoliv změna systému voleb ve stávajícím rámci ..nedemokratické demokracie (( ..např. Karel Kryl pro tento tehdy celosvětově ..nově rodící se systém který svým ..ostřížím zrakem identifikoval již na samém počátku 90. let - používal ..hezký pojem - ..demokratůra :) )) se, bohužel, ve světle těchto skutečností jeví být záležitostí ..naprosto nepodstatnou.


..

..

"..Aha. - ..stěží se vyjádřím výrazně přesněji v tomto omezeném prostoru, ale přesto ještě alespoň ..drobnost; ad má poznámka o vzrůstající ..sociál. nerovnosti: ..aby nedošlo k omylu nechci z tohoto ..objektivně ..existujícího stavu vyvozovat, že by jedinci, kteří ..poctivě -alespoň dle pozemských zákonů tedy - ..přišli ..nějakou cestou k nadprůměrnému majetku, se měli tohoto zbavovat ve prospěch méně majetkem

oplývajících; to by naopak byla téměř snad ta nejhorší věc, kterou by mohli ve své situaci ..vykonat - tedy alespoň ve většině případů. -Kdo disponuje (( ..v nějakém směru )) většími možnostmi, má také větší odpovědnost v ..celém dosahu své působnosti. Podstata pouti pozemským životem pro každého z nás je ale vlastně stejná realizovat, pokud možno ..beze zbytku (( a nejlépe ještě i s ..plusovými body )) úkoly, které jsme na sebe většinou zcela dobrovolně a vědomě přejali; a pokud zrovna z nějakého důvodu - nevíme, co ..přesně dělat, tak se ..nehýbat zbytečně, dokud se to nedozvíme (( ad oblíbené pořekadlo T. G. Masaryka: ..rozvaha jest tou nejdůležitější částí ..odvahy.. . )). (( … )). ..studovat, studovat, vzdělávat se, co nejrychleji a co nejefektivněji, a poskytovat ..nezištně to, co již můžeme, svému okolí..; - ..strážce prahu každého jednotlivce si to ..stejně ..více než pečlivě ..přebere. A v každé situaci jednat ..maximálně konstruktivně co nejméně bořit, ale co nejvíce ..budovat, obnovovat a stavět. A to i v této ..nedobrou pověstí opředené takzv. 4. dimenzi, kam jsme se 21. prosince 2012 již ..naplno ..přehoupli ,; ..etc. .))


..


....Nezbývá nám tedy než alespoň snažit se brzdit
patama", celosvětový vývoj k ..nedemokracii ale asi nezvrátíme. Ostatně, je to již klasická perioda ve společenském vývoji lidstva, a to nejen tohoto našeho (( ... )).


Takže dneska tolik. Hezký zbytek noci přeji. Ez Roman.


  


..


..


"Autisté jsou - většinou tedy- vývojově ..značně pokročilé bytosti z ..jemnějších, vývojově pokročilejších světů, které při ..vtělovací misi nezvládly ..náraz našeho pozemského ..hrubozrnného prostředí, auzavřely se proto do určité ..ochranné slupky. Viz odkaz pro třeba i-netový vyhledávač: ..indigové děti, ..., atd., apod.; .. :).
."


))."


Poznámky k tomuto příspěvku
Zeanddrich E. (Občasný) - 10.1.2016 > "


."
<reagovat 
  Zrušit obrázky    Zrušit větvení  

Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je osm + deset ? 

  
  Napsat autorovi (Občasný)  
 

 


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter