Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Sobota 17.4.
Rudolf
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Všechny rubriky 
  Citáty
 > Citáty
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
Kolekce citáty
Autor: Zeanddrich E. (Stálý) - publikováno 20.7.2009

Tato kolekce obsahuje následující:

"I odpověděv anděl, řekl ženám: Nebojte se vy, neboť vím, že Ježíše ukřižovaného hledáte... - 14.8.2009
... -A aj, zemětřesení stalo se veliké. Nebo anděl Páně sestoupiv s nebe a přistoupiv, odvalil kámen ode dveří hrobových, a posadil se na něm.

" ... -A když oni jedli, vzav Ježíš chléb a dobrořečiv, lámal, a dal učedlníkům, a řekl: ... - 15.8.2009
"... -neb to jest krev má nové smlouvy, kteráž za mnohé vylévá se na "odpuštění" hříchů... .

"Pro to, aby člověk viděl světlo na konci tunelu, se musí dobře postavit -či posadit.. - 17.8.2017
"Citát nejen pro tento dem", aneb ..děti nám to řeknou :)

Vynález dlažby nebo kamenné podlahy v domě se stal podstavcem pro celou řadu dalších vynálezů - 14.2.
žákovské citáty z ..mé sbírečky o cca 25 000 kouscích :) (sbíráno nesouvisle od r. 1979), ..., cont.: ( -Jak nejlépe je sbírat? -Třeba tak, že vezmeš v průměru po cca devadesáti až stodvaceti zkouškových pracech na jedno téma (které by jinak skončily v koši) z několika spolupracujících škol z předmětů (především) Dějepis, ..., Branná výchova, Občanská výchova (a její ekvivalenty), apod., ..., ale především slohové práce (necháš si pečlivě ovšem u všech odstříhat „rožky" se zdrojovou třídou a jménem, i když na to předávající osoba třeba zapomene:) ),..., a potom ve volnějších chvilkách „lovíš perly";..:) ). (( ...)).

„Je zde ..." - 21.7.2009

"„Měkké tělo je ..." - 20.7.2009

„Osvobození je znalost ..." - 22.7.2009

„Být poddán blízkému sousedovi ..." - 24.7.2009

"... o neklidu" - 25.7.2009

" ... o neštěstí" - 26.7.2009

" „ Měj na paměti svůj stav, ať jsi "stísněný" nebo "povznesený ... " - 4.4.2010

„Pravdu může poznat jedině ten, kdo ... - 27.7.2009

„Vyvracet lež je těžší než hájit pravdu ...“ - 28.7.2009

„Čím vyšší nauka je pěstována, tím je větší ... - 30.7.2009

„Chci-li, aby zvítězila pravda, "nesmím" ... - 31.7.2009

„Pravda "musí" býti vyslovena, i kdybychom měli za "ni" trpět. ... -Je život ... - 3.8.2009

„Pravda je všude, kde je potlačena touha ..." - 4.8.2009

„Hluboko v nás je pravda a ta se dá ošidit jen málokdy a ..." - 2.8.2009

" Nejvyšší pravdu znají ti, kdo mohou podle ..." - 6.8.2009

"... -tehdy podobno bude království nebeské desíti pannám, kteréžto vzavše lampy své, vyšly proti Ženichovi... - 16.8.2009
" ... -a když odešly kupovati, přišel Ženich, a které hotovy byly, vešly s ním na svadbu, i "zavříny" jsou dveře...

"... -i dal jednomu pět hřiven, jinému pak dvě, a jinému jednu, každému podle možnosti jeho, i odšel hned. - 17.8.2009
"... -i boje se, odšel jsem a skryl hřivnu tvou v zemi. Aj, teď máš, což Tvého jest. ."

... -neboť jsem lačněl, a dali jste mi jísti; žíznil jsem, a dali jste mi píti; hostem jsem býval, a přijali jste mne;... . - 18.8.2009
"... -tehdy odpoví jim, řka: Amen pravím vám: Čehož jste koli nečinili jednomu z nejmenších těchto, mně jste nečinili... .

"... -Řka: Na stolici Mojžíšově posadili se zákoníci a farizeové... - 19.8.2009
... -a říkáte: Kdybychom byli za dnů otců našich, nebyli bychom účastníci jejich ve krvi proroků...

"... -Podobno jest království nebeské člověku králi, kterýž učinil svadbu synu svému... . - 20.8.2009
"... -Svadba zajisté hotova jest, ale ti, kteříž pozváni byli, nebyli hodni. ...-NeboŤ mnoho jest povolaných, ale jen málo vyvolených... . ."

"... -Protož pověz nám, co se tobě zdá: Sluší-li daň dáti císaři, čili nic ? - 21.8.2009
... -I řekl jim: Čí jest tento obraz a svrchu napsání ? ...-Tedy dí jim: Dejtež, co jest císařovo, císaři, a co jest Božího, Bohu.

"... -I odpověděv Ježíš, řekl jim: Bloudíte, neznajíce Písem ani moci Boží... . - 22.8.2009
"... -však při vzkříšení ani se nebudou ženiti ani vdávati, ale budou jako andělé Boží v nebi. ... -Já jsem Bůh Abrahamův, a Bůh Izákův, a Bůh Jákobův; a Bůh není Bůh mrtvých, ale živých.

"... -I řekl mu Ježíš: Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své... . - 23.8.2009
" ... -to jest přední a veliké přikázání. 39 ... -Druhé pak jest podobné tomu: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.

"... -I odpověděv Ježíš, řekl jim: ... -a kdybyste i této hoře řekli: Zdvihni se a vrz sebou do moře, staneť se... . - 24.8.2009
"... -Amen pravím vám: Budete-li míti víru, a nebudete-li pochybovati, netoliko to, co se stalo fíkovému dřevu, učiníte, a ...

"... -Jakou mocí tyto věci činíš? A kdo jest tobě tu moc dal? - 26.8.2009
" ... -řekl jim i on: Aniž já vám povím, jakou mocí tyto věci činím.

"... -gdo sa bóji hodně prostóji ... ." - 5.10.2009
"... -citáty 2231 ... ."

"Cesta začíná nahoře, ... - 23.10.2009

"... -nejdůležitější částí "odvahy" jest ..." - 27.10.2009

"... -dnes je ten den, kdy ... " - 16.11.2009

"Pravá Láska nemůže býti zrazena... - 30.4.2010

"...-Myslíš si, že jsem si ta (učení) sama vymyslela ve svém srdci, nebo že lžu o Spasiteli?" - 22.5.2010
ad "Filipovo evangelium..." -Jsou-li slepý s vidoucím ve tmě, neliší se jeden od druhého. Když přijde světlo, vidoucí světlo uvidí, ale slepý zůstane ve tmě...; ... . ."

"O jednom druhu mezer, s platností ovšem všeobecnější..." - 20.12.2010

"... pro dnešek nějaky 3" - 10.3.2011
"..."Vždy", když něco začne být užitečné, přestane to být krásné..."

"...nédůležitější v životě člověka je nenechat se zvotročit..." - 14.8.2011
"3 citáty "eskymo" Welzla "...nédůležitější v životě člověka je nenechat se zvotročit..."

"Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu... - 15.11.2011
Četba z evangelia z neděle minulého a předminulého týdne, ad Mše sv. církve římskokatolické

"ad Diana Cooper -O andělích (( úryvky I. )). - 2.6.2012
(( ...aneb Jak lépe rozeznávat bytosti, či "jen" "hlasy". které nás v životě oslovují ))

"Ad ..křesťanské Vánoce - 27.12.2015
ad ..Úryvky z připrav. publik.ace ..Česko-země ..neznabohů ?

"ad..vztah.kompl.." - 6.12.2007

tonda a fanda - 7.6.2018

Citat k situaci v cr nejen polistopadové.. - 6.3.2019

Vynález dlažby se stal podstavcem pro celou řadu dalších vynálezů.. . - 13.9.2019
žákovské citáty z ..mé sbírečky o ..cca 25 000 kouscích :), ..., cont.

Ad Zápisky bankéřovy - 17.10.2019
ad "Zeanddrichovy ..SMSky do 160 znaků"

Takoví lidé posouvají svět :) - 21.10.2019
ad "Zeanddrichovy ..SMSky do 160 znaků"

Nezakopávej hřivnu ! - 5.11.2019
Zeanddrichovy ..SMSky do 160znaků ( většinou ze souboru "Zápisky bankéřovy")

M.arhoulovo nabarvené ptáče - 9.11.2019
Zeanddrichovy ..SMSky do 160znaků ( většinou ze souboru "Zápisky bankéřovy")

"Az budu velka, chci byt nazivu" napsala holka na plachtu - 15.11.2019
Zeanddrichovy ..SMSky do 160znaků ( většinou ze souboru "Zápisky bankéřovy")

..ahoj L. - úryvky z dopisů - 30.12.2002Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je osm + šest ? 

  
  Napsat autorovi (Stálý)  
   


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter