Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Středa 29.5.
Maxmilián
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 
 
 


"Každá poezie je překlad"

Překlady cizojazyčné poezie nejen na TOTEMU

 

 To, že z nejrůznějších důvodů někdo píše, je vcelku samozřejmá věc. Mým odhadem zde může být za 6 let fungování Totemu přibližně asi 40 000 literárních příspěvků, jejichž původním jazykem je čeština. Mnohem nesamozřejmější je, že se najdou lidé, kteří si jen tak, pro svou radost, překládají cizojazyčnou poezii, i když toto samo není jejich řemeslem. Na V rubrice Překlady najdeme na Totemu přibližně padesát příspěvků, čili co do počtu děl se jedná o rubriku minoritní. To ovšem neznamená, že je to rubrika nezajímavá. Autorsky jsou v ní zastoupeni:
Naty (překlady většinou z bulharštiny a ruštiny, přesto si troufla i na němčinu - Christian Morgenstern - a angličtinu - 153. Shakespearův Sonet, Poeův Havran, Divine Image Williama Blakea a Charlotte Mew s básní A Quoi Bon Dire), pjer s překlady francouzské šansoniérky Brigitte Fontaine, HáDé, jež nejčastěji překládá americkou básnířku řeckého původu Georgii Scott, jeden překlad zde najdeme od autora Igor Indruch (právě jeho překlad Shakespearova 153. sonetu inspiroval Naty k její vlastní verzi) a dva u autora s nickem Jonáš, který se mimo jiné také pustil do 'kontra překladu' - viz níže. Jsou i autoři, kteří své překlady nepublikují v rubrice Překlady, ale umisťují je (samozřejmě s originálem) do rubriky Poezie. Takovým autorem je například ariel, který překládá Paula Celana.


 

Jako první uvádím pjerův překlad písně francouzské šansoniérky Brigitte Fontaine, jde o píseň Patriarchát, která je z desky Vous et nous z roku 1977. I přes značný rozsah textu uvádím i originální francouzskou verzi. Právě tento text může sloužit jako ukázka, že francouzský šanson není jen Jacques Brel, Edit Piaf nebo Gilbert Becaud.

Dalším, kdo se objevil v mém hledáčku, je ariel s překladem z němčiny, s překladem básně Paula Celana (Rakousko-Uherská Bukovina 1920 - Paříž 1970) Květina - něco málo o P.C. a několi překladů od Jakuba Kostelníka naleznete zde. Mne osobně jeho básně (P.C.), se kterými jsem se seznámil v překladu Ludvíka Kundery (v nejbližší době by měla vyjít reedice v nakladatelství fra) ve výboru z díla nazvaném Sněžný part (Odeon, 1986) velmi zaujaly, to je zcela určitě jeden z hlavních důvodů, proč jsem si vybral právě tuto báseň.

Naty, vlastně jakousi tradiční totemovou překladatelku, nemohu ve svém výběru opominout. Jak jsem uvedl výše, věnuje se především překladům z bulharštiny, a tak dílko, které jsem vybral, pochází od bulharského autora Pavla Cvetkova a jmenuje se Vlak. Pro ty, kteří nevládnou azbukou, je básnička doplněna i transkripcí do latinky s vyznačenými přízvučnými slabikami (i když text sám je napsán volným veršem) - bulharština (obdobně jako např. ruština má pohyblivý slovní přízvuk); pro tvrdý jer je použito písmene ä.

Bylo by čtenáři libo něco ženského, něco co zřejmě muži nemají vůbec potřebu psát? Pak tu pro něj máme HáDé s "její" Georgií Scott. Záměrně jsem vybral básničku, která se tématicky dotýká některých aspektů života ženy -; mě osobně takový druh poezie docela oslovuje a jsem překvapen, jak málo se zde (na Totemu) vyskytuje.


Další překlad jsem si vypůjčil od sousedů (www.pismak.cz). Autor, klipeto, publikuje na Totemu, svoje překlady sem ovšem neumístil. Jedná se o básničku amerického básníka Roberta J. Smithdase Sdílená krása. Zajímavá je pro mne především postava autora (*1925), R.J. Smithdas je totiž hluchoslepý a je prvním Američanem, který s tímto postižením v roce 1953 dokončil magisterské vysokoškolské studium. Snad pro nás taková básnička může být sondou do života těchto lidí.

A teď z trochu jiného soudku. V následujícím textu nejde o překlad z cizího jazyka do češtiny a ani, jak by se mohlo zdát, do slovenštiny. Původním jazykem tohoto textu je polština (fakt, že jde o vlastní překlad, zdůrazňuji uvedením polské verze na prvním místě) a překlad do slovenštiny byl doplněn, aby básnička mohla zaznít i pro širší okruh čtenářů než jen pro konkrétní osobu, které je věnován. Opět se nejedná o text z Totemu ale z písmáka. Vybral jsem ho právě pro ten inverzní postup. Autorkou je Bix a text se jmenuje:Modlitwarz. (Pro polštinu neovládající; modlitwa = modlitba / twarz = tvář.)

A jaká by to byla stránka o překladech, kdyby čtenáři neměli alespoň jednu možnost posoudit dva (to bylo původně - v tuto chvíli už tři) různé překlady téhož textu. Nuže, na závěr - celkem aktuálně - jsem se rozhodl zařadit text, jemuž se na Totemu dostalo překladů tří (ve chvíli, kdy jsem tuto stránku připravoval, tu byly jen dva) . Jde opět o Paula Celana a jeho báseň SO schlafe - Kde spíš (v podání ariela), Tak spi (v podání Jonášově), a v neděli 4.9. 2005 se k nim připojila i Naty s Teď spi


 


 

Brigitte Fontaine: Patriarchát

(překlad pjer) 

 

 

 

Přímý přenost z řídícího centra.

 

Kontrolní organizace pracuje na vysoké úrovni, výsledek 3 : 0. Odyseus vyhrál, porazil Zorra Mstitele a King Size zvítězil v pravé části vaší obrazovky. Je nemožné, aby se Marii podařilo obnovit palbu, kterou potlačil Gambetta, nezpochybnitelný lídr, který pokaždé využije palby Tintinovy, vedoucí revoluční se činitelé prohlásili za vítěze této národní kampaně.

V čele tři děti vychovány policií v rámci vzdělání a v duchu zábavy (což je sestra produkce) skandovaly sláva ženám, které nepláčou.

Úhel útoku neskutečně ostrý,dvě stě čtyřicet ran za sekundu, abys byla krásnější, drahoušku

buď krásnější, ach drahoušku, jsem tvůj předseda, má míra růstu je vyšší než míra růstu šéfa levice, neboť žádný není, právě tak jako neexistuje levičák, jedná-li se o ženy.

V té jediné vlasti, jež na Zemi existuje, žijí pouze muži na pravici.

        

Patria

Patriarchát patriarchát

Patriarchát patriarchát

Patriarchát vlast

Patriarchát vlast

        

Dům, povídá Angèle, zdá se mi, že ho zbožňuji, ale možná se mýlím. Přátelé přicházejí, mohu je jich dotknout. Jsem smutná i okouzlená. Ticho, udržuji ticho. Můžu si to dovolit, bydlím tam, v posledním domě na Zemi, uvnitř jsou stromy, tráva, potoky. Venku dlažba, zdi, beton. Na celé Zemi. Není ti na Zemi zima? Země se bude stále více ochlazovat.

        

Oslava půlnoci

Oslava půlnoci

Oslavme svá slunce

Oslavme svá slunce

 

A nejsem já snad vězeňkyní ve svém vlastním domě? V domě mužů. Nejsem snad já vězeňkyní od té doby, co nastala noc? Žalářníku, ty jsi také vězněm. Ve vězení je vězněm každý, ty troubo! Ale žalářník nad útěkem nepřemýšlí. 

 

Vypadnu sama, nebo půjdeš se mnou ty kreténe, vrahu, ubožáčku? Nevolej svou matku, tvá matka je zde, jsem to já, tys ji zradil kvůli jednomu úplně debilnímu vojákovi, uvědomuješ si to vůbec? On vyhrál a ty jsi bachař.

 

Ztrať trošku, ztrať trošku paměť a vzpomeneš si – na sebe, na mě, na teplo, na zimu, na teď, zapomeň, že máš pravdu a pochopíš vše.

 

Ztrať trošku

Ztratíš tak pouze svůj žalář

Ztratíš tak pouze svůj žalář

Ztrať trošku svůj rozum

Ztrať trošku svůj rozum

 

Vyhlašuji vám mír, pokoj, dejte nám pokoj, hlavně nám dejte pokoj. On bude naším dítětem, stejně jako když jsme byli malí. Tys mě nepřišel zabít, NEZABÍJEJ MĚ tedy. Měl bys velký strach, moc by tě to bolelo, musíš si postavit pancéřové hrobky, jenže atomovou bombu, tu jsi vymyslel ty, ty trumbero! 

        

Poslouchejte nás

Věřte nám

 

Je časně, dávné ráno, první ráno, časně jako všechna rána.

        

Časně

Je časně, je čas

je čas, je časně

Ptejte se časně

Ptejte se včas

 

Na otázku, je-li obžalovaný vinen, se porota rozhodla odpovědět, že ne. A protože všichni odešli na piknik na břeh Loiry, proces se nemohl konat. Vejce natvrdo se proměnila v ptáky, kteří začali opěvovat věčnost. Na otázku: Berete si zde přítomného dobrovolně, bylo odpovězeno: NE.

 

 

 

undefined


 


 

Brigitte Fontaine: Patriarcat

 

 

 

En direct de l'arbre de transmission.

 

L'organisation du contrôle est une performance de haut niveau, score trois à zéro. Ulysse a gagné, battant Zorro et King Size est vainqueur à droite de votre écran.

Impossible à Marie de remonter un tir contré de Gambetta, leader incontesté, qui exploitera un tir de Tintin et les principaux dirigeants révolutionnaires se sont imposés en vainqueurs de cette promotion nationale.

En tête, les trois enfants élevés par la police dans un but éducatif et dans l’esprit du loisir (qui est le frère de la production) nous déclaraient bravo les femmes qui ne pleurent pas.

Angle d’attaque super coupant, deux cent quarante coups par seconde, pour être plus belle, chérie sois plus belle, oh chérie, je suis ton président, mon taux de croissance est supérieur à celui d’un patron de gauche, car il n'y en a pas, de même qu’il n'y a pas d’homme de gauche, quand il s’agit de femmes.

 

Il n'y a que des hommes de droite dans la seule patrie existante sur la terre.

 

Patria

Patriarcat patriarcat

Patriarcat patriarcat

Patriarcat patrie

Patriarcat patrie

 

La maison, comme dit Angèle, il me semble, j’ai tort peut-être, je l’adore. Des amis viennent, je peux les toucher. Je suis triste et émerveillée. Le silence, je garde le silence. J’habite là, je le peux - c’est la dernière maison de la terre, à l’intérieur il y a des arbres, de l’herbe, des ruisseaux. Dehors, du carreau, des murs, du béton. Sur toute la terre. Tu n’as pas froid? La terre va encore se refroidir.

 

Réveillon

Réveillon c’est le réveillon

Réveillon c’est le réveillon

Réveillons nos soleils

Réveillons nos soleils

 

Et ne suis-je pas prisonnière dans ma propre maison? Dans la maison des hommes, ne suis-je pas prisonnière depuis le jour où la nuit est venue ?

Geôlier tu es prisonnier aussi, dans une prison tout le monde est prisonnier, patate ! mais un geôlier, il ne pense pas à s’évader.

 Je me tire toute seule ou ta viens avec moi, crétin, assassin, pauvre petit? N’appelle pas ta mère, ta mère, elle est là, c'est moi, tu l’as trahie pour un militaire complètement dément, non mais tu te rends compte? il a gagné, tu es un maton.

 Perds un peu, perds un peu la mémoire et tu te souviendras, de toi, de moi, du chaud, du froid, du maintenant ; oublie d’avoir raison et tu comprendras tout.

 

Perds un peu

Tu ne perdras que ta prison

Tu ne perdras que la prison

Perds un peu ta raison

Perds un peu ta raison

 

Je vous déclare la paix, foutez-nous la paix; foutez-nous la paix d’abord. Elle sera notre enfant, comme quand on était petit.

Tu n’es pas venu pour me tuer, alors  Ne me tue pas.  Tu aurais trop peur, tu aurais trop mal ;  tu dois  te  bâtir  des  tombeaux  blindés,  mais  la   bombe  atomique,  c'est   toi  qui  l’as  inventée, andouille !

 

Ecoutez-nous

Croyez-nous

 

C’est le matin, un matin très ancien, le premier matin, comme tous les matins.

 

Le matin

C’est le matin, c'est maintenant 

C’est maintenant c'est le matin 

Demandez le matin 

Demandez maintenant

 

A la question l’accusé est-il coupable des faits, le Jury a décidé de répondre non. Et comme ils étaient tous partis pique-niquer an bord de la Loire, le procès n’a pu avoir lieu. Les oeufs durs se sont transformés en oiseaux qui se sont mis à chanter l’éternité. A la question Voulez-vous prendre cet homme pour époux, il a été répondu NON

 

 

 

 

Paul Celan: Květina

(překlad ariel)


 

 

Kámen.

Kámen ve vzduchu, jejž jsem sledoval.

Tvé oko, slepé jak kámen.

 

Byli jsme

ruce,

vyčerpali jsme tmu, nalezli

slovo, kterým nadešlo léto:

květina.

 

Květina - slovo slepých.

Tvé oko a mé oko:

pečujío vodu.

 

Růst.

Srdeční stěna za srdeční stěnou

k tomu listují.

 

Ještě jedno takové slovo a kladiva

volně vzlétnou.

  

BLUME

 

Der Stein.
Der Stein in der Luft, dem ich folgte.
Dein Aug, so blind wie der Stein.

 

Wir waren
Hände,
wir schöpften die Finsternis leer, wir fanden
das Wort, das den Sommer heraufkam:
Blume.

Blume - ein Blindenwort.
Dein Aug und mein Aug:
sie sorgen
für Wasser.

Wachstum.
Herzwand um Herzwand
blättert hinzu.

Ein Wort noch, wie dies, und die Hämmer
schwingen im Freien.
 

Pavel Cvetkov: Vlak

(překlad Naty) 
Koleje dělily

napůl

krajinu

 

jako zip bundy

 

a moje ruka

zadrhla vlak

mezi vrcholy

oblin                   

 

tvé hrudi.
undefined
ВлакътРелсите разделяха

на две

полето

 

като цип на яке

 

и моята ръка

издърпа влака

помежду хълмовете

обли

 

на гърдите ти.
Vlakät

 

Relsite rozdeljacha

na dve

poleto

 

kato cip na jake

 

i mojata ka

izrpna vlaka

pomeždu chälmovete

obli

 

na gärdite ti.

Georgia Scott: Deset let na seznamu bydlení
(překlad HáDé)

 Vidím tě jak pořád sedíš u okna

v bělostně lehounkých jemných záclonách působíš dojmem kterékoli doby

knížku příliš těžkou pro své ruce v klíně

a  nohy skřížené pod sebou

nahé kromě špiček dvou bílých ponožek

vykukujících ti zpod sukně.

 

Vedle v místnosti spí dítě.

V kuchyni pije táta čaj.

Brzy bude tvá máma doma a začne vařit

pak začneš i ty.

Stojíš u plotny a obracíš bramboráky,

tvůj muž na otcově židli,

dcera, stejně jako tvá sestra, povídá o škole.

 

A poté co usnou, se budete milovat

a celou dobu sledovat

zda se v posteli vedle té vaší

dětské oči neotevřou.


undefined


 

Georgia Scott: Ten Years on the Housing List
 

I see you still sitting at the window

in the snowy light sheer curtains make of any season,

a book too heavy for your hands in your lap

and your legs folded beneath you,

bare except for the toes of two white socks

peeking from under your skirt.

 

Next door the baby is sleeping.

In the kitchen your father is drinking his tea.

Soon your mother will be home and will start her cooking,

then you´ll start yours.

Standing at the stove you´ll turn the potato pancakes,

your husband in your father´s chair,

your daughter, like your sister, talking of school.

 

And after they are asleep, you will make love

all the time watching

that in the bed next to yours

your children´s eyes do not open.

Robert J. Smithdas: Sdílená krása 

(překlad klipeto)
Nemohu vidět slavnou duhu pokrývat
deštěm umytou oblohu, když je po bouři.
Nemohu vidět ani slyšet ptáky, jenž pláčí
své písně v oblacích nebo v jasném jeteli.
Říkáš mi, že noc je plná hvězd
a že vítr a voda zpívají a proudí,
a ve svém srdci si přeji, abych mohl sdílet
s tebou tu krásu, kterou nemohu znát.
Vím jen, že když se dotknu květiny
nebo cítím slunce a vítr v tváři
nebo tě držím za ruku, má duše
zazáří tak, že to slovy nelze popsat.
Říkám tomu Život, a smích a potěšení.
Život je přeci mimo sluch a zrak.

 


undefined

 

 


Robert J. Smithdas: Shared Beauty
I cannot see a rainbow's glory spread
across a rain-washed sky when storm is over;
nor I can see or hear the birds that cry
their songs among the clouds, or through bright clover.
You tell me that the night is full of stars,
and how the winds and waters sing and flow;
and in my heart I wish that I could share
with you this beauty that I cannot know.
I only know that when I touch a flower,
of feel the sun and wind upon my face,
or hold your hand in mine, there is a brightness
within my soul that words can never trace.
I call it Life, and laugh with its delight,
though life itself be out of sound and sight.
Bix: Modlitwarz


modlitwa
jest twa
twarz

 

w kształcie księżyca

 

pożyczaj
wodzie kręgi
z filiżanki czaju

 

kroplo
pośle

 

po ślepiach nocy

 

ty najnocniejszy


 

 

undefined

 Bix: Modlitwarz
(text originálu i překladu Bix)


modlitba
je tvoja
tvár

v tvare mesiaca

požičaj
vode kruhy
zo šálky čaju

kvapka
posol

po očiach noci

ty najnocnejší


Paul Celan*


SO schlafe, und mein Aug wird offen bleiben.
Der Regen füllt' den Krug, wir leerten ihn.
Es wird die Nacht ein Herz, das Herz ein Hälmlein treiben –
Doch ist zu spät zum Mähen, Schnitterin.

 

So schneeig weiß sind, Nachtwind, deine Haare!
Weiß, was mir bleibt, und weiß, was ich verlier!
Sie zählt die Stunden, und ich zähl die Jahre.
Wir tranken Regen. Regen tranken wir.
(překlad ariel)
KDE spíš, se oko mé upíná dokořán,
co noc ze srdce, srdce do stébla vyžene:
byl deštěm naplněn, vyprázdnili jsme džbán,
a přec už se, žnečko, sklizeň nepožne.

 

Jako sníh noční vítr si vlasy splétá:
bílá, která mi zbyla, i ta, kterou jsem potratil.
Noc počítá hodiny a já počítám léta.
Ty pila jsi déšť, který jsem pil.

(překlad Jonáš) 
Tak spi, mé oči budou otevřené.

Déšť plnil džbán, my vyprázdnili jej.

Noc dá růst srdci, z něj se malé stéblo žene -

přece je pozdě, nic už nesklízej.

 

Sníh vlasů tvých, jejž noční vítr splétá!

Ví, co mi zbylo, ví, co není mé!

Hodiny sčítá a já sčítám léta.

Pili jsme z deště. Z deště pili jsme.
(překlad Naty)


 

Teď spi

 

 

Teď spi, já nechám oči otevřené.

Džbán, jejž déšť naplnil, jsme vypili.

Srdce, ač noční dobou naklíčené –

nemá už čas, abychom sklidili.

 

Snad nočním větrem jsou tvé vlasy hebké!

Vím, co mi zbylo, a co pomíjí.

Ty po hodinách sčítáš, já po letech.

Pili jsme déšť a déšť nám připíjí.
Sice už po uzávěrce, ale přesto sem pro komparaci příspěvek ještě zařazuji, se mezi překladatele této básničky připojil i miroslawek. Takže Paul Celan ještě jednou.


(překlad miroslawek)


Teď spi


usínáš   nechám otevřená víčka                          
džbán zplna vypršel v nic                                   
do klíčků   srdce noc nám hýčká                        
pozdě však na sklizeň sazenic                           
 

vlasy máš za tmy sněhobílé                                  
vím co mi zůstalo i co jsem utratil                      
noc sčítá hodiny a roky jsou jen chvíle             
pili jsme déšť  -  a déšť nás vpil

Odjinud?


Tato stránka je věnovaná amatérským překladům, a jelikož jich na Totemu nenajdeme zas tak mnoho, není - myslím - vůbec od věci zmínit, co jiného se dá v amatérských překladech okolo nás nalézt (naprosto rezignuji na nějakýpokus o vyčerpávající přehled - není v mých silách a snad asi ani možný -, hledal jsem pouze na příbuzných servrech www.pismak.cz a www.literra.cz , z nichž na liteře se mi nějak nepovedlo k překladové rubrice doklikat). Takže co jsem objevil při brouzdání po příbuzných servrech (a výše jste si již povšimli, že jsem do nich i přímo sáhnul)? Tak třeba takový Boris Vian v podání nicku
Slůůůníčko na písmáku a jeho báseň Boris Vian: LIBERTÉ nebo unseen, kterého známe i z Totemu, s jeho překladem august 1968 od W. H. Audena.  Teď k méně frekventovanému jazyku, ke španělštině. Na písmáku je možno nalézt několik překladů Julio Cortázara od nicku Quoniam, rád bych býval nějaký umístil přímo na tuto stránku, Bohu žel se mi ovšem nepodařilo autora překladu zkontaktovat, tak alespoň nějaké odkazy: Vždy začalo pršet, Předtím, potom, Argentinské zpěvy, Ztracené věci. Na písmáku se překladům hojně věnoval také Vyjan, uvádím odkaz na jeho překlad rumunské autorky (píšící německy) Aglaji Veteranyi (Hotel - Aglaja Veteranyi). A co třeba takoví francouzští prokletí básníci? Bylo by s podivem - vzhledem k jejich popularitě -, kdyby se někde nějaké jejich překlady neobjevily. Takže můžeme nalézt například Yenn a její dva překlady Paula Verlaina: Femme et chatte, Paul Verlaine.., Chanson d’automne, Paul Verlaine... Jméno Paul Celan na této stránce zaznělo už mnohokrát; na písmáku se mi podařilo objevit překlad snad jeho nejznámější básně Fuga smrti, i přesto, že na stránce není uveden text originálu (takové texty jsem při výběru z pochopitelných důvodů ignoroval), sem umisťuji odkaz na text, jelikož v prologu je uveden zdroj, kde lze originální verzi nalézt; takže jako poslední: Aleya  a její verze Fugy smrti.
Ke konci této stránky bych se rád zmínil o jedné věci, která sousvisí s typy překladů, které jsou zde uvedeny, spíše nepřímo. A sice o experimentech s jazykem. Je mi trochu líto, že jsem nenašel (na Totemu a příbuzných servrech) překlad z žádného umělého jazyka (esperanto ap.), z žádného "mertvého" jazyka (latina, řečtina), že jsem nenašel nikoho, kdo by vytvořil vlastní jazyk, kterým by psal a přitom nám poskytnul možnost porozumět textu, buď tak, že by báseň sama v sobě obsahovala gramatická pravidla, a my ji mohli kompetentně uchopit skrze ni samu, anebo by byla pravidla (plus abeceda, slovní zásoba ap.)  vysvětlena zvlášť. Pokud by některý ze čtenářů někde na něco takového narazil, např. na nějakou obdobu poezie Ladislava Nebeského, budu velice potěšen, když mi o tom dá vědět. 

A závěrem? Byl bych velice nerad, kdyby tato stránka byla pochopena jako předmět hodnocení překladů jako takových [ano, vládnete-li originálními jazyky natolik, že si troufáte vystoupit s kritickými poznámkami, nikdo Vám nebrání v diskuzi nad kvalitou (či nekvalitou) převodů - nakonec bude jedině dobře, pokud se rubrika Překlady na Totemu rozroste o další příspěvky -], to není primární účel mého příspěvku. Hlavní cíl, který jsem ve svém příspěvku do č. 10 časopisu Totem sledoval, je jisté zviditelnění překladové rubriky, která si - po mém soudu - zaslouží stejnou pozornost jako rubriky ostatní, byť jde z pochopitelných důvodů o rubriky "frekventovanější".

Svými ilustracemi stránku výtvarně doprovodil Lumig.

* Tato báseň je v originále nepojmenována, jakousi roli názvu zde hraje první slovo textu.


_______________________________________________________________________________________________________
Aleco by to bylo za stránku věnovanou poezii, kdyby nekončila nějakou básničkou, že? Proto, jako úplně poslední, mám pro Vás ještě malý bonus, a bonus ne tak ledajaký. Zazněla tady francouzština, němčina, angličtina, bulharština, polština - v odkazech najdete například i španělštinu. To se tak řekne: Angličtina, francouzština, španělština a němčina, to jsou jazyky velkých literatur a jazyky - vlastně - světové. Ne že by například polská či bulharská literatura byly nějak druhořadé, to jistě ne, minimálně s tou polštinou si leckdo vybaví alespoň Czesława Miłosze (jehož první výročí úmrtí jsme si připomněli 14. 8. 2005) či Henryka Sienkiewicze. U bulharštiny a její literatury se bez mučení přiznám, že o tom nevím skoro nic; každopádně je to pořád skrze slovanskou platformu jistým způsobem blízké.

   Jazyk originálu, který pro Vás mám jako poslední, je jazyk litratury, která - jak se mi zdá - u nás až tak známá není, a sice půjde o lotyštinu. Nepůjde o žádného "známého" lotyšského básníka (znáte nějakého?), ale o autorku, která svou poezii publikuje na písmáku. Jde o Ingmaru (Ingmara). Ingmara (právě graduovaná čtyřiadvacetiletá polonistka z Rigy) píše lotyšsky a své básničky překládá do polštiny, která je přecijen na území bývalého Československa jazykem známějším. Překlad z polštiny do slovenštiny provedla její kamarádka Bix. Takže závěrem dvě básničky v lotyšké, polské a slovenské pdobě - básně jsou bez názvu. Pokud by lotyšina a Lotyšsko obecně někoho zaujaly, doporučuji informace na stránkách Česko-lotyšského klubu, či rozhovor s předním českým baltistou Jiřím Maravanem.  
Ingmara
(LAT >> PL Ingmara, PL >> SK Bix)
                                            (LAT)

guli aiz kokiem

vien saki ja tev šķiet

ka es atraujos no šīs mazās planētas

noturi mani kādas lapaspuses spīdīgajā cietumā

jo būs tādi laiki

gribēšu atgriezties                                             (PL)
 

śpij za drzewami

lecz mów gdy ci się wydaje

że oderwijam się z tej małej planety

zatrzymaj mnie we więzieniu w którejś z bliskotliwych stron

bo będą takie czasy

zechcę wracać                                              (SK)
 

spi za stromami
ale prehovor keď sa ti zdá
že sa vytŕham z tej malej planéty
zadrž ma vo väzení v jednej z lesklých strán
lebo prídu také časy
zatúžim sa vrátiť


                                               (LAT)

starp laternu un skursteņu kolonnām

trolejbusu polonēze aiz loga

miers kā sauciens – atnāk

               

                                   sauciens

kā nedrošs bet priecīgs putns

lido pāri sapņojošo koku matu galiem                                                (PL) 

 

wśród kolumn latarek i kominów

polonez trolejbusów za oknem

spokój jak wołanie – przychodzi

 

wołanie

jak nieśmiały lecz wesoły ptak

lata nad fryzurami marzączych drzew                                                (SK) 

 

medzi stĺpmi pouličných lámp a komínov
polonéza trolejbusov za oknom
pokoj ako na zavolanie – prichádza

volanie
ako nesmelý ale veselý vták
lieta nad účesmi zasnených stromov

 

 

  
     
                                                   
Předchozí stránka   
   Následující stránka

 
 

Copyright © 1999-2005 WEB2U.cz
Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.


free web hit counter