Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Pondělí 27.6.
Ladislav
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Všechny rubriky 
 Próza
 > Próza
 > Povídky
 > Fejetony
 > Úvahy
 > Pohádky
 > Životní příběhy
 > Cestopisy, reportáže
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
<předchozí O nemocech v našem státě z kolekce Moje názory a pohledy 3: Václav Kovalčík
Autor: MírZemi (Stálý) - publikováno 25.5. (00:09:28)
další>
Nemoci obyvatel v naší zemi jsou způsobeny zhoršeným životním prostředím, stresem, mnohdy apatií a lhostejností, kriminálním prostředím a špatným komfortem.

Dále jsou nemoci obyvatel způsobeny dvojí kvalitou potravin pod patronátem Evropské unie, jíž je lhostejná morálka a poctivé jednání!

Máme poškozenou přírodu, výfuky plynů z projíždějících automobilů vážně poškozují zdraví obyvatelstva. K tomu četné škodliviny nepříznivých hospodářských úrovní zapříčiňují již zmíněné nemoci.

Také bych v článku uvedl problematiku tzv. drsného severu, i když Česká republika je situována v mírném pásmu. Problematika drsného severu plného nemocí a poškozených morálních hodnot nám to vrací plným úderem!

Navíc netolerance mnohých zaměstnavatelů ke krátkodobým a dlouhodobým nemocným zaměstnancům se projevuje buď vymyšlenou výpovědí z nějakého jiného důvodu, anebo neprodloužením pracovní smlouvy.

Tady bych vyzval vládní instituce, firmy, občanskou společnost, aby byly tolerantní k nemocným lidem, protože za své nemoci občané většinou nemohou. Mnoho etiky a slušnosti je třeba dodat národu českému, který nesmí být montovnou a skládkou odpadů.

Tematika drsného severu, virové a bakteriální infekce na každém rohu, k tomu deprese a další vážné psychické stavy. Bohužel nejsme zdravý stát typu Švýcarska.

Za své nemoci občané většinou nemohou, za to může dnešní uspěchaná doba, pochybné reklamy nezdravého životního stylu, nezdravé životní a sociální prostředí, špatná morálka firemních společností všemožných mobingů a bossingů, rozvrácené školství atd.

Je proto výzvou a přáním nás všech, abychom byli zdravý stát z morálního, sociálního hlediska i hlediska kvalitního životního prostředí. O nemocné je třeba pečovati, zdravá lékařská, profesní a sociální etika je tedy na místě v naší těžce zkoušené zemi.

Václav Kovalčík


Poznámky k tomuto příspěvku
Peslov (Pravidelný) - 26.5. > Nejsem si jist, zda pomůže zdravá etika

Jinak se v našem státě prý ročně ztrácí až několik tisíc tun nebezpečného odpadu, to bych viděl jaako velký ekologický problém
<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 26.5. > Peslov> 

Udavači by si slovo etika neměli brát do huby. Nesnáším církev a sionistické židy a udavače, jste zrůdy. Přijde váš konec.


<reagovat 
 Čtenář - 30.5. > PřilítliMimozemšťani> Há!! Ta diabolská stvora už zase tu napadá najpoctivejších doktorov a vôbec kresťanských ľudí, ktorí sú tými najužitočnejšími ľuďmi na Zemi!!!


Hrľeš!! Hrľeš !!!!! Hrľeš, ty stvora!!!!!!!!!!!!
<reagovat 
 Čtenář - 30.5. > PřilítliMimozemšťani> Há!! Ta diabolská stvora už zase tu napadá najpoctivejších doktorov a vôbec kresťanských ľudí, ktorí sú tými najužitočnejšími ľuďmi na Zemi!!!


Hrľeš!! Hrľeš !!!!! Hrľeš, ty stvora!!!!!!!!!!!!
<reagovat 
 Čtenář - 30.5. > PřilítliMimozemšťani> Há!! Ta diabolská stvora už zase tu napadá najpoctivejších doktorov a vôbec kresťanských ľudí, ktorí sú tými najužitočnejšími ľuďmi na Zemi!!!


Hrľeš!! Hrľeš !!!!! Hrľeš, ty stvora!!!!!!!!!!!!
<reagovat 
Čtenář - 30.5. > Toto tu platí stále, ty stvora!!!!!:


Tak prosím pěkně -dovoluji si připomenout, co každý uživatel Totemu.cz odsouhlasil při své registraci.

Musím říci, že obdobu mluvy, kterou tu vidím u některých uživatelů, jsem nezaznamenal v tom nejhrubším severomoravském havířském prostředí, do kterého jsem měl možnost studijně nahlédnout (sám jsem zde na Totemu.cz již byl opakovaně napaden, takže věřím, že agrese přinejmenším jednoho zdejšího respondenta (uživatele) je nevyprovokovanou, a vychází patrně přímo z jeho nečisté, nekřesťanské duše).

Co způsobuje vulgarita v diskuzi? Především ji posouvá do toho druhu komunikačně energetické vrstvy, ze které jen stěží mohou vyjít hodnotné výstupy, co se týče konstruktivnosti a kladného posunu věci.

Demokracie (kteroužto považuji za nezbytnou podstavu čehokoliv hodnotného dalšího v současném našem světě) je založena na diskuzi, a jsem tedy bytostně dalek tomu odebírat někomu dlouhodoběji jeho hlas; myslím si ale, že v takových případech, jako je tento, by bylo možno (ne-li přímo žádoucí) udělat výjimku (výjimky).Další záležitostí jsou zdejší vzájemné dehonestace uživatelů. Nechci se zaplétal do geneze jejich vývoje v čase, v mé kompetenci je ale upozorňovat v takových případech, že její původce může být právně postižen, například, dle § 81 a § 82 NOZ.

Přináším úryvek:

(1) Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od
neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek.
Náhrada nemajetkové újmy je obsažena v oddílu III části čtvrté – § 2951 odst. 2 NOZ:
Nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním. Zadostiučinění musí být
poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění
způsobené újmy.
Zůstává zachováno, že primární je morální satisfakce a není-li to dostatečné, nastupuje
zadostiučinění v penězích. NOZ výslovně nerozlišuje dvě formy přiměřeného zadostiučinění.
Je také jako doposud možné domáhat se obou forem zadostiučinění.

NOZ výslovně zahrnuje duševní útrapy mezi majetkovou újmu v § 2956:
Vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu chráněném
ustanoveními první části tohoto zákona, nahradí škod u i nemajetkovou újmu, kterou tím
způsobil; jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy.

A dále ještě:

Ochranu některých dílčích osobnostních práv NOZ konkretizuje:
Právo na jméno §§ 77-79 NOZ
- právo užívat své jméno, právo na ochranu svého jména § 77
- zdržovací a odstraňovací žaloba § 78
- rozšíření ochrany pro osobu, která není schopna se bránit osobně pro nepřítomnost,
nezvěstnost, nesvéprávnost, aktivní legitimace pro taxativně vymezený okruh osob, za
předpokladu, že dotčená osoba nedala výslovně najevo, že si to nepřeje
- v případě zásahu do příjmení a je-li důležitý zájem na ochraně rodiny, domáhat se ochrany
může samostatně manžel nebo jiná osoba blízká
- nově poskytována ochrana pseudonymu, předpokladem je přijetí, vejde-li ve známost,
požívá stejné ochrany jako jméno
Právo na podobu §§ 84-85, 87-90 NOZ
- základní zásada je autonomie vůle, zachytit a rozšiřovat podobu člověka jen s jeho
souhlasem
- zákaz neoprávněného zobrazení a šíření podobizny člověka
- právo na podobiznu chráněno i mimo soukromou sféru.


Tolik tedy k tomuto. Jelikož vážně vedená veřejná diskuze je zde již téměř nemožná, můžete mi k této věci opět psát na e-mail petricek.slovacek@gmail.com.

Přeji hezký večer, Petr S.<reagovat 
 PřilítliMimozemšťani (Stálý) - 30.5. > čtenář> 

Prosimtě vy sjetý na perníku:
Jsi nějaká potvůrka od NWO, co řádí v církvi.
Slováček je nějaká svině, je úplně jedno, jak korektní je jeho mluva, když mu nevadí kokainová židovská anonymní zrůda, co tu rozmrdává celý web a jde hlavně po mě.
Je mi úplně jedno, jak máš v palici nasráno, běž si vyvolávat shnilé archonty se svými kamarády v černé kápi.
Tvé projevy jsou směšné.

"Ta diabolská stvora už zase tu napadá najpoctivejších doktorov a vôbec kresťanských ľudí, ktorí sú tými najužitočnejšími ľuďmi na Zemi!!!"

Takový blafy může napsat jen totální idiot.
Já nenapadám "křesťanské lidi", jsou mi docela volní, když mě neotravují, já napadám v první řadě církev.
Tu nesnáším, protože je plná buzerantů, feťáků a satanistů.


<reagovat 
  Zrušit obrázky    Zrušit větvení  

Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
Autor má zájem o hlubší kritiku svého příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je deset + pět ? 

  
  Napsat autorovi (Stálý)  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 87 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 147 147 148 149 150 152 152 153 154 155 156 158 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 (182) 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366
   další
 

 


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter